Współpraca naukowa
z innymi ośrodkami naukowymi

 • Instytut Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych
  i Budowlanych w Krakowie
 • Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
  Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
 • University of Applied Sciences, Stuttgart
  Faculty of Civil Engineering
  Laboratory of Concrete
 • Brno University of Technology, Brno
  Faculty of Civil Engineering
  Department of Building Chemistry
 • Czech Technical University, Praga
  Faculty of Civil Engineering
  Department of Physics
 • VSB - Technical University of Ostrava
  Faculty of Civil Engineering


Współpraca naukowo-badawcza
z przedsiębiorstwami Regionu Opolskiego

 • Cementownia ODRA S.A.
 • Górażdże Cement S.A.
 • NORGIPS, Sp. z o.o.
 • EPO, Sp. z o.o.
 • EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A.
 • Energopol Trade Opole, Sp. z o.o.
 • Lafarge Dachy Sp. z o.o.
 • PPUH "Bazaltex" Sp. z o.o.
 • REMEI Polska Sp. z o.o.
 • Kędzierzyńskie Przedsiębiorstwo Robót
  Drogowo Mostowych S.A.
 • Opolskie Wytwórnie Betonu
  (Betoniarnia M+ Zdzieszowice)