Pomoce dla studentow

 

Tematy ćwiczen z przedmiotu Materiały Budowlane 1:

 • 1.Wyznaczanie wybranych właściwości fizycznych mineralnych materiałów budowlanych: gęstość, nasiąkliwość, porowatość, szczelność.
 • 2.Badania cech technicznych wybranych wyrobów ceramicznych (cegły, dachówki, pustaki).
 • 3.Badanie wybranych cech kruszywa (odporność na rozdrabnianie – Los Angeles. Cechy geometryczne).
 • 4.Badania wybranych właściwości szkła, metali i bitumów.
 • 5.Badania wybranych właściwości drewna (wytrzymałość na ściskanie, wilgotność).
 • 6.Badanie wybranych cech spoiw i tworzyw gipsowych.
 • 7.Oznaczanie konsystencji zaczynu cementowego i wodożądności cementów.
 • 8.Oznaczanie gęstości i krzywej uziarnienia kruszywa.
 • 9.Wykonanie normowej zaprawy cementowej - badanie konsystencji i wykonanie beleczek.
 • 10.Badanie wytrzymałości na ściskanie i zginanie zapraw cementowych.

 

pomoce do cwiczen laboratoryjnych:

 • Wzor strony tytulowej do sprawozdania z cwiczenia laboratoryjnego w wersji: .doc lub .pdf

 • Wzor strony tytulowej do projektu "Projektowanie mieszanki betonowej" (proszę drukować dwustronnie): .doc