KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

LABORATORIUM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Kierownik
prof. dr hab. Stefania Grzeszczyk