Skład osobowy

Skład osobowy Katedry Inżynierii Materiałów Budowlanych


Kierownik - prof. dr hab. Stefania Grzeszczyk

 • dr hab. inż. Andrzej Kołodziej, prof. PO
 • dr inż. Aneta Matuszek-Chmurowska
 • dr Elżbieta Janowska-Renkas, prof. PO
 • dr inż. Arkadiusz Mordak
 • mgr inż. Alina Kaleta
 • mgr inż. Krystian Jurowski
 • mgr inż. Jolanta Kowalska
 • mgr Małgorzata Mazurewicz-Szwedowska
 • mgr inż. Marlena Śwital
 • inż. Bronisław Krępa
 • tech. Andrzej Krępa