PRZEDMIOTY NAUCZANIA

Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych prowadzi zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych obejmujące przedmioty:

  I stopień studiów
 • Chemia
 • Materiały budowlane
 • Technologia betonu
 • Prawo budowlane
 • Prefabrykaty budowlane
 • Betony wysokowartościowe
 • Nowoczesne materiały kompozytowe dla budownictwa

 • II stopień studiów
 • Materiały w energooszczędnym budownictwie
 • Korozja materiałów budowlanych
 • Nowoczesne materiały kompozytowe dla budownictwa

Katedra prowadzi specjalno¶ć Energooszczędne materiały i obiekty budowlane na II stopniu studiów stacjonarnych.
Przedmioty obowi±zkowe:
 • Nowoczesne materiały kompozytowe dla budownictwa
 • Materiały w energooszczędnych budynkach
 • Korozja materiałów budowlanych
 • Rehabilitacja konstrukcji budowlanych i inżynierskich
 • Nowoczesne prefabrykaty budowlane
 • Atestacja i normalizacja wyrobów budowlanych
 • Projektowanie betonu wspomagane komputerowo

 • przedmioty obieralne