Koło Naukowe EKO-MATBUD


Studenckie Koło Naukowe "EKO-MATBUD" istnieje przy Katedrze Inżynierii Materiałów Budowlanych na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej od 1996 roku. Opiekunami koła są: dr Elżbieta Janowska-Renkas, prof. PO oraz dr Aneta Matuszek-Chmurowska. Członkami Koła Naukowego są studenci Wydziału Budownictwa pragnący poszerzyć swoją wiedzę i zgłębiać zainteresowania w zakresie nowoczesnych kompozytowych materiałów budowlanych stosowanych w budownictwie oraz w zakresie wykorzystania surowców odpadowych do produkcji materialów budowlanych z uwzględnieniem ochrony środowiska naturalnego. Celem działalności Koła jest również poznanie nowoczesnych metod badań materiałów budowlanych.

Działalność Koła obejmuje:
  • organizowanie sesji naukowych,
  • udział i prezentacja referatów na spotkaniach dotyczących tematyki materiałów budowlanych,
  • badania właściwości materiałów budowlanych za pomocą nowoczesnych metod badawczych,
  • wdrażanie technik komputerowych w projektowaniu betonów,
  • zapoznawanie członków Koła Naukowego z technologią produkcji materiałów budowlanych i zakładami przemysłowymi wytwarzającymi materiały budowlane na Opolszczyźnie.