Wygłoszone referaty

 

 

Publikacje w materiałach konferencyjnych pracowników Katedry w roku 2017

 • GRZESZCZYK S., MATUSZEK-CHMUROWSKA A.: Badania betonów z proszków reaktywnych, Materiały konferencyjne XXXI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Inżynieria Bezpieczeństwa-Ochrona przed Skutkami Nadzwyczajnych Zagrożeń EKOMILITARIS 2017, Zakopane, 2017, s. 31-32.
 • JANOWSKA-RENKAS E., MATYJASZCZYK D.: Trwałość betonu z udziałem nanokrzemionki hydrofilowej i hydrofobowej bez i w obecności pyłu krzemionkowego i superplastyfikatora nowej generacji, Materiały konferencyjne XXXI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Inżynieria Bezpieczeństwa-Ochrona przed Skutkami Nadzwyczajnych Zagrożeń EKOMILITARIS 2017, Zakopane, 2017, s. 49-50
 • .JANUS G., JANOWSKA-RENKAS E., KALICIAK A., MAJCHERCZYK I.: Zastosowanie sztucznych kruszyw lekkich i kulek styropianowych w kształtowaniu wytrzymałości na ściskanie betonów lekkich, Materiały i technologie XXI wieku, XIX międzynarodowa studencka sesja naukowa, Katowice, 18 maja 2017, s. 83-92.

 

Publikacje w materiałach konferencyjnych pracowników Katedry w roku 2016

 • JANOWSKA-RENKAS E., JANUS G., KALICIAK A.: "Wpływ popiołów lotnych fluidalnych I konwencjonalnych na korozję kwasową zapraw". II studenckie seminarium naukowe Politechniki Warszawskiej Wydziału Inżynierii Lądowej, 10 czerwca 2016r.
 • JANUS G., JANOWSKA-RENKAS E., MATUSZEK-CHMUROWSKA A.: "Popioły lotne z kotłów fluidalnych i możliwość ich uszlachetnienia". Konferencja "Nowe nurty w nauce młodych, Siedlce", Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach ISBN: 978-83-751-774-8, s. 361-366, 2015.
 • JUROWSKI K., "Analiza zależności pomiędzy wytrzymałością na ściskanie a modułem Younga betonu", Zeszyty naukowe Politechnika Opolska nr kol. 358/2016, Mechanika z.107, s. 65-66, ISSN 1429-6055.
 • KALETA A.: "Dobór stosu okruchowego kruszywa do produkcji betonów wysokowartościowych (BWW)". Zeszyty Naukowe Politechnika Opolska nr kol. 358/2016, Mechanika z. 107, s. 71-72, ISSN 1429-6055.

   

Publikacje w materiałach konferencyjnych pracowników Katedry w roku 2015

 • KALETA A., GRZESZCZYK S., The influence of chosen factors on the rheological properties of cement paste, 7th Scientific-Technical Conference Material Problems in Civil Engineering (MATBUD'2015), Procedia Engineering 108, 2015, s. 568 - 574
 • JUROWSKI K., GRZESZCZYK S., The influence of concrete composition on Young's modulus, 7th Scientific-Technical Conference Material Problems in Civil Engineering (MATBUD'2015), Procedia Engineering 108, 2015, s. 584 - 591
 • JANOWSKA-RENKAS E., The influence of the chemical structure of polycarboxylic superplasticizers on their effectiveness in cement pastes, 7th Scientific-Technical Conference Material Problems in Civil Engineering (MATBUD'2015), Procedia Engineering 108, 2015, s. 575-583

   

Ważniejsze referaty pracowników Katedry w roku 2014

 • JUROWSKI K.: Badania modułu Younga betonu poprzez pomiary drgań modeli w małej skali, Zeszyty Naukowe, Mechanika z.104, Nr 353 (2014), s. 69-72
 • JUROWSKI K.: Eksperymentalne ustalanie dynamicznego modułu Younga betonu przy zastosowaniu analizy modalnej, Innowacje w procesach produkcyjnych, technologicznych i bezpieczeństwie, seria: Materiały konferencyjne nr 5, Częstochowa 2014, s. 86-89
 • KALETA A.: Porównanie parametrów reologicznych zaczynu cementowego na bazie CEM I 42,5R w zależności od przyjętego modelu płynięcia, Zeszyty Naukowe, Mechanika z.104, Nr 353 (2014), s. 73-76
 • KALETA A.: Zjawisko tiksotropii w zaczynach cementowych, Innowacje w procesach produkcyjnych, technologicznych i bezpieczeństwie, seria: Materiały konferencyjne nr 5, Częstochowa 2014, s. 80-85

 

Ważniejsze referaty pracowników Katedry w roku 2012

 • GRZESZCZYK S., PODKOWA P.: Betony samozagęszczalne z dużą zawartością popiołów lotnych, Konferencja Dni Betonu - Tradycja i Nowoczesność, Wisła 08-10.10.2012, s. 538-546.

 

Ważniejsze referaty pracowników Katedry w roku 2011

 • MORDAK A., MAŃKO Z.: Influence of Polimer Fibres Additive on Gypsum-Polymer based Material Properties, XX Polish-Russian-Slovak Seminar Theoretical Foundation of Civil Engineering, Warszawa-Wrocław, 5-10 September 2011, s. 660-667
 • MORDAK A.: Współczesne metody zwiększania trwałości zabytkowych konstrukcji murowych, Závěrečna Konferencje Projektu, Přeshranični spolupráce vysokých škol v oblasti péče o kulturalni památky a využití opuštěných průmyslových objektů, Ostrava, 19 maja 2011, s. 4-11
 • KURDOWSKI W., GRZESZCZYK S., SZELĄG H.: Unknown reactions of aggregate with pore solution In concrete, Proceedings of International Congress Chemistry of Cement, Building, s.1-7, Madryt, 2011
 • GRZESZCZYK S., SKALIŃSKI B.: The influence of anti-washout admixtures on the properties of self-flowing underwater concrete mix, IV International Conference Non-traditional Cement Concrete, Brno, 27-30 czerwca 2011, s. 392-399
 • GRZESZCZYK S., SKALIŃSKI B.: Wpływ rodzaju cementu na właściwości samozagęszczalnych mieszanek do robót podwodnych, VI Konferencja Naukowo-Techniczna, Zagadnienia Materiałowe w Inżynierii Lądowej MATBUD 2011, Politechnika Krakowska, Kraków, 20-22 czerwca 2011, s. 126-137
 • GRZESZCZYK S.: Rozwój technologii betonu w aspekcie jego trwałości, Závěrečna Konferencje Projektu, Přeshranični spolupráce vysokých škol v oblasti péče o kulturalni památky a využití opuštěných průmyslových objektů, Ostrava, 19 maja 2011, s. 63-69
 • SKALIŃSKI B.: Badanie odporności na wymywanie samo rozpływających się mieszanek do robót podwodnych, Závěrečna Konferencje Projektu, Přeshranični spolupráce vysokých škol v oblasti péče o kulturalni památky a využití opuštěných průmyslových objektů, Ostrava, 19 maja 2011, s. 12-17
 • JANOWSKA-RENKAS E., SKALIŃSKI B., MATUSZEK-CHMUROWSKA A.: Wpływ dodatków mineralnych na trwałość zapraw, Závěrečna Konferencje Projektu, Přeshranični spolupráce vysokých škol v oblasti péče o kulturalni památky a využití opuštěných průmyslových objektů, Ostrava, 19 maja 2011, s. 29-35
 • MATUSZEK-CHMUROWSKA A., JANOWSKA-RENKAS E., ŽIDEK L.: Ocena makro- i mikroskopowego stanu betonu z Kopalni Frantisek. Závěrečna Konferencje Projektu, Přeshranični spolupráce vysokých škol v oblasti péče o kulturalni památky a využití opuštěných průmyslových objektů, Ostrava, 19 maja 2011, s. 41-46
 • JANOWSKA-RENKAS E., KALISTA-HUL W.: Wpływ mączki granitowej o różnym stopniu rozdrobnienia na właściwości betonu. XL Międzynarodowe Sympozjum Kół Naukowych, Koła Naukowe Szkołą Twórczego Działania, 5-6 maja 2011, s. 422-423
 • JANOWSKA-RENKAS E., MATUSZEK-CHMUROWSKA A., CYROŃ P.: Właściwości betonów nowej generacji, XL Międzynarodowe Sympozjum Kół Naukowych, Koła Naukowe Szkołą Twórczego Działania, 5-6 maja 2011, s. 407-408

 

Ważniejsze referaty pracowników Katedry w roku 2010

 • GRZESZCZYK S., MATUSZEK-CHMUROWSKA A.: Zaprawa cementowa do napraw obiektów zabytkowych, Polsko-Czeska Konferencja Naukowo-Techniczna pt. Nowoczesne Materiały Kompozytowe , Opole-Turawa 4-5.11.2010, s. 35-40 (projekt nr CZ.3.22/2.3.00/08.00635 współfinansowany z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013).
 • GRZESZCZYK S., SKALIŃSKI B.: Właściwości samo rozpływających się mieszanek betonowych do robót podwodnych, Polsko-Czeska Konferencja Naukowo-Techniczna pt. Nowoczesne Materiały Kompozytowe , Opole-Turawa 4-5.11.2010, s. 41-45 (projekt nr CZ.3.22/2.3.00/08.00635 współfinansowany z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013).
 • JANOWSKA-RENKAS E., VAVRO M., PEŘINKOVÁ M.,: Wpływ kompozytów na właściwości zapraw murarskich, Polsko-Czeska Konferencja Naukowo-Techniczna pt. Nowoczesne Materiały Kompozytowe , Opole-Turawa 4-5.11.2010, s. 47-51 (projekt nr CZ.3.22/2.3.00/08.00635 współfinansowany z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013).
 • MORDAK A., FRANKOVÁ V.: Rehabilitacja nowych i zabytkowych obiektów budowlanych za pomocą kompozytów FRP, Polsko-Czeska Konferencja Naukowo-Techniczna pt. Nowoczesne Materiały Kompozytowe , Opole-Turawa 4-5.11.2010, s. 67-72 (projekt nr CZ.3.22/2.3.00/08.00635 współfinansowany z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013).
 • VAVRO M., MEC P., MARTINEC P., JANOWSKA-RENKAS E.:Vliv přídavku metakaolínu na zlepšení mechanických a trvanlivostních vlastností vápenných malt, , Polsko-Czeska Konferencja Naukowo-Techniczna pt. Nowoczesne Materiały Kompozytowe , Opole-Turawa 4-5.11.2010, s. 91-97 (projekt nr CZ.3.22/2.3.00/08.00635 współfinansowany z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013).
 • GRZESZCZYK S., SKALIŃSKI B.: Wpływ dodatków mineralnych w cemencie na właściwości samorozpływających się mieszanek betonowych do robót podwodnych, Konferencja Dni Betonu , Wisła 11-13.10.2010, s. 185-195 (projekt badawczy promotorski N N506 250037).
 • GRZESZCZYK S., MATUSZEK-CHMUROWSKA A.: Zaprawa cementowa z dodatkiem metakaolinu do napraw zewnętrznych powierzchni obiektów zabytkowych, Konferencja Kulturní Památky a Opuštěné Objekty, Hradec nad Moravicí 15.-16. 04. 2010, s. 6-12 (projekt nr CZ.3.22/2.3.00/08.00635 współfinansowany z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013).
 • JANOWSKA-RENKAS E., MATUSZEK-CHMUROWSKA A., SKALIŃSKI B.: Właściwości fizyczne I wytrzymałościowe kamienia wapienengo, Konferencja Kulturní Památky a Opuštěné Objekty, Hradec nad Moravicí 15.-16. 04. 2010, s. 18-21 (projekt nr CZ.3.22/2.3.00/08.00635 współfinansowany z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013).
 • GRZESZCZYK S., SKALIŃSKI B.: Beton samozagęszczalne o podwyższonej trwałości do napraw zabytkowych konstrukcji budowlanych, Konferencja Kulturní Památky a Opuštěné Objekty, Hradec nad Moravicí 15.-16. 04. 2010, s. 20-27 (projekt nr CZ.3.22/2.3.00/08.00635 współfinansowany z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013).
 • JANOWSKA-RENKAS E., KLAMKA M.: Trwałość spoiw cementowych modyfikowanych udziałem mączki wapiennej, Konferencja Kulturní Památky a Opuštěné Objekty, Hradec nad Moravicí 15.-16. 04. 2010, s. 28-33 (projekt nr CZ.3.22/2.3.00/08.00635 współfinansowany z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013).
 • MORDAK A.: Materiały wiążące na bazie cementu do napraw zewnętrznych warstw konstrukcji betonowych, Konferencja Kulturní Památky a Opuštěné Objekty, Hradec nad Moravicí 15.-16. 04. 2010, s. 34-38 (projekt nr CZ.3.22/2.3.00/08.00635 współfinansowany z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013).
 • MORDAK A., BĘBEN D.: Assesment of Technical State and Method of Repair of Three-Span Viaduct over Railway Line, Proceedings of 18th International Symposium "EURO - Žel 2010", Žilina, Slovakia, May 26-27, 2010, pp. 169-175.
 • MORDAK A., MAŃKO Z.: Experimental research on prestressed concrete load bridge strengthened by CFRP strips at different repair stages, Proceedings of XIX Slovak - Polish - Russian Seminar "Theoretical Foundation of Civil Engineering", Žilina, Slovakia, September 12-16, 2010, pp. 251-258.
 • MORDAK A., MAŃKO Z.: Repair of Steel Footbridge Damaged by Over Limit Truck, Proceedings of Seminar "36. activ pracovnikov odboru ocelovych konstrukcii. Ocelove, drevene a kompozitne konstrukcie a mosty", Terchova-Vratna, 28-29 October, 2010, pp. 145-150.
 • JANOWSKA-RENKAS E., KLAMKA M., BOGINEK K.: Właściwości reologiczne zaczynów i wytrzymałość zapraw cementowych modyfikowanych udziałem mączki wapiennej. XXXIX Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych "Koła Naukowe Szkołą Twórczego Działania", Olsztyn, 2010 s 328-330.

 

Ważniejsze referaty pracowników Katedry w roku 2009

 • GRZESZCZYK S., JANOWSKA-RENKAS E.: Analiza zniszczenia kamiennych elementów z kamienia wapiennego pochodzących z wapienników w Gogolinie, Sympozjum Trwałość Materiałów, Kamień Śląski, 2009, s.113-118.
 • MORDAK A.: Próba oceny stanu technicznego wapienników usytuowanych w centrum Gogolina, Sympozjum "Trwałość materiałów i konstrukcji", Kamień Śląski, 2009, s. 67-72. Referaty opublikowane w materiałach konferencji organizowanych poza Uczelnią
 • GRZESZCZYK S., SKALIŃSKI B.: The comparison of influenece of different pucolanic fillers on a rheological properties of SCC. 5th International Conference "Concrete and Concrete Structures", Žilina, Slovakia, October 15 - 16, 2009, pp. 25-31.
 • JANOWSKA-RENKAS E.: Influence of superplasticizer type on rheological properties of cement pastes with blast furnace slag additions. 5th International Conference "Concrete and Concrete Structures", Žilina, Slovakia, October 15 - 16, 2009, pp.31-36.
 • MAŃKO Z., MORDAK A.: Analysis of post-tensioned concrete road bridge girders strengthened by CFRP strips using FEM and field tests under static load. 5th International "Conference Concrete and Concrete Structures", Žilina, Slovakia, 15-16 October 2009, pp. 337-344.

 

Ważniejsze referaty pracowników Katedry w roku 2008

 • MORDAK A.: Experimental Research on Prestressed Concrete Main Girders of Road Bridge Strengthened by CFRP Strips Under Static Loads at Different Repair Stages. 87th Annual Meeting Transportation Research Board TRB 2008, Washington, DC, USA, pp. 13-17 January, 2008 (published on DVD).
 • GRZESZCZYK S., SKALIŃSKI B.: The effect of different fillers in cement on the rheological properties of self-compacting concrete mixtures. Proceedings of the International Conference LC 2008 Life Cycle Assessment, Optimisation, Behaviour and Properties of Concrete and Concrete Structures, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Brno, Czech Republic, 12-14 November 2008, pp. 92-98.
 • GRZESZCZYK S., JANOWSKA-RENKAS E.: Effect of limestone fillers in cement on the rheological properties. Proceedings of the International Conference LC 2008 Life Cycle Assessment, Optimisation, Behaviour and Properties of Concrete and Concrete Structures, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Brno, Czech Republic, 12-14 November 2008, pp. 86-91.
 • MORDAK A., MAŃKO Z.: An Attempt at Explaining the Causes of Cracks in New Bridges Located on the A-4 Motorway in Poland. Structural Faults+Repair-2008, 12th International Conference, Edinburg, UK, 10-12 June 2008, pp. 23 + CD.
 • GRZESZCZYK S., KURDOWSKI W., GARBACIK A.: Znaczenie strefy przejściowej w betonach o dużej wartości. X Jubilejnaja Mieżdunarodnaja nauczno-prakticzeskaja konferencja Dni Sowremiennogo Betona, Zaporożie, 28-30.05.2008, s.11-28.
 • KURDOWSKI W., GARBACIK A., GRZESZCZYK S.: Some factors influencing cement and superplasticiser compatibility. International Conference "Concrete: Construction's Sustainable Option", University of Dundee, Scotland, UK, 8-9.07 2008, Volume: Role for concrete in global development, pp.193-204.
 • ORACZ G. B., GARBACIK A., GRZESZCZYK S., KURDOWSKI W.: Factors govering the rheology of cement pastes with different superplasticizers. 3rd International Symposium Non-Traditional Cement & Concrete, Brno University of Technology, Brno, Czech Republic, 10-12 June 2008, pp. 123-132.
 • MORDAK A., MAŃKO Z.: Repair of Damaged Footbridge After Strike of Excavator. The Fourth International Conference on Bridge Maintenance, Safety Management, Health Monitoring and Informatics "IABMAS '08", Seoul, Korea, 13-17 July 2008, pp. 2804-2811 + CD.
 • KAŁUZIŃSKI D., MAŃKO Z., MORDAK A., BĘBEN D.: Analysis of Stresses in Prestressed Prefabricated Girders at Different Stages of Construction of Load-Carrying Structure of Spans in Wildlife Overpass over Motorway A18. Structural Faults+Repair-2008, 12th International Conference, Edinburg, UK, 10-12 June 2008, pp. 30 + CD.
 • KAŁUZIŃSKI D., MAŃKO Z., MORDAK A., BĘBEN D.: Scaffold Failures Caused by Vehicle Strikes during Construction of New Viaduct over A-18 Motorway. Structural Faults+Repair-2008, 12th International Conference, Edinburg, UK, 10-12 June 2008, pp. 59 + CD.
 • GRZESZCZYK S., PODKOWA P., PUTRA W.: Wpływ mączki wapiennej i granulowanego żużla wielkopiecowego w cemencie na właściwości betonów samozagęszczalnych. Konferencja Dni Betonu 2008, Wisła, październik 2008, s. 533-542.

 

Kontakt

Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych
Wydział Budownictwa i Architektury

ul. Katowicka 48
46-051 Opole

Sekretariat
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 77 449 8595

 

Laboratorium

 

Please publish modules in offcanvas position.