Publikacje w czasopismach naukowych i branżowych pracowników Katedry w roku 2016

 • KRYCA J., JODŁOWSKI P. J., IWANISZYN M., GIL B., SITARZ M., KOŁODZIEJ A., ŁOJEWSKA T., ŁOJEWSKA J.: "Cu SSZ-13 zeolite catalyst on metallic foam support for SCR of NOx with ammonia: catalyst layering and characterisation of active sites", Catalysis Today 268 (2016), s. 142-149, DOI: 10.1016/j.cattod.2015.12.018
 • B.LESZCZYŃSKI, A.GANCARCZYK, A.WRÓBEL, M.PIĄTEK, J.ŁOJEWSKA, A.KOŁODZIEJ, R.PĘDRYS: "Global and Local Thresholding Methods Applied to X-ray Microtomographic Analysis of Metallic Foams", J NondestructEval (2016) 35:35 DOI 10.1007/s10921-016-0352-x Journal of Nondestructive Evaluation Coverage Volume 1 / 1980 - Volume 36 / 2017 Print ISSN 0195-9298
 • J. KRYCA, M. IWANISZYN, M. PIĄTEK, P. J. JODŁOWSKI, R. JĘDRZEJCZYK, R. PĘDRYS, A. WRÓBEL, J. ŁOJEWSKA, A. KOŁODZIEJ: "Structured Foam Reactor with CuSSZ-13" Catalyst for SCR of NOx with Ammonia, Top Catal 59, (2016) 887-894 DOI 10.1007/s11244-016-0564-4
 • P. J. JODŁOWSKI, R. J. JĘDRZEJCZYK, D. CHLEBDA, J. TYCZKOWSKI, J. KRYCA, A. KOŁODZIEJ, J. ŁOJEWSKA: "Structure Effects on Activity of Plasma Deposited Cobalt Oxide Catalysts for VOC Combustion", Topics in Catalysis,Top Catal (2016) DOI 10.1007/s11244-016-0618-7
 • JANOWSKA-RENKAS E., GRZESZCZYK S.: "Wpływ popiołów lotnych z kotłów fluidalnych na właściwości reologiczne zaczynów cementowych", Inżynieria i Budownictwo, nr 11/2016, str. 598-600
 • JUROWSKI K., KOKOT S., BOBRA P., GRZESZCZYK S., "Metoda wyznaczania dynamicznego modułu sprężystości betonu z wykorzystaniem impulsowego wzbudzenia drgań i analizy modalnej", Inżynieria i Budownictwo, nr 11/2016, str. 612-615
 • GANCARCZYK A., IWANISZYN M., PIĄTEK M., LESZCZYŃSKI B., ZIÓŁKOWSKI G., PIECH D., JANUS B., KLESZCZ T., KOŁODZIEJ A.: "Parametry morfologiczne pian stałych - metody i wyzwania", Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk, ISSN 1509-0760, 2016, 20, 63-75, DOI: 10.1007/s10921-016-0352-x
 • GANCARCZYK A., IWANISZYN M., MOKRZYCKI Ł., ROJEK W., DURACZYŃSKA D., MACHEJ T., KOWALSKA J., JAROSZYŃSKI M., KOŁODZIEJ A.: "VOC combustion on ceramic foam supported catalyst", Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk, ISSN 1509-0760, 2016, 20, 63-75, DOI: 10.1007/s10921-016-0352-x
 • MORDAK A., MANKO Z.: "Rehabilitation of Prestressed Concrete Bridges by FRP Composites in the Light of in Situ Testing", Logistics and Transport, 2016, No 1(29), ISSN: 1734-2015, pp. 57-63.
 • MORDAK A., MANKO Z.: "Effectiveness of post-tensioned prestressed concrete road bridge realization in the light of research under dynamic loads", 9th International Conference on Bridges in Danube Basin Location: Zilina, SLOVAKIA Date: SEP 30-OCT 01, 2016 BRIDGES IN DANUBE BASIN 2016 - NEW TRENDS IN BRIDGE ENGINEERING AND EFFICIENT SOLUTION FOR LARGE AND MEDIUM SPAN BRIDGES. Procedia Engineering, Volume: 156, pp. 264-271 Published: 2016
 • A. KOŁODZIEJ, J. ŁOJEWSKA: "Strukturalne reaktory katalityczne w ochronie atmosfery: inżynieria i kataliza", Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, STUDIA I MONOGRAFIE z. 445, Opole 2016 ISBN 978-83- 65235-53-4, ISSN 1429-6063
 • JUROWSKI K., GRZESZCZYK S., "Nieniszcząca metoda określania wytrzymałości na ściskanie betonu na podstawie dynamicznego modułu Younga". Monografie technologii betonu. Stowarzyszenie Producentów Cementu, Kraków 2016, Tom 2, s. 567-579
 • KOWALSKA J.: "Popioły lotne z kotłów fluidalnych i ich wpływ na właściwości zapraw cementowych i klinkierowo-żużlowych", Wybrane zagadnienia inżynierii środowiska w budownictwie, Praca zbiorowa pod red. Rak A., Boychuk V., Baran W., Opole 2016, s. 187-200

 

 

 

Publikacje w czasopismach naukowych i branżowych pracowników Katedry w roku 2015

 

 • GRZESZCZYK S., JUROWSKI K., Betony do robót podwodnych zawierające metakaolin o różnym stopniu rozdrobnienia, Cement Wapno, Beton, 6, 2015, s. 393-400
 • IWANISZYN M., KRYCA J., JODŁOWSKI P. J., PIĄTEK M., GANCARCZYK A., ŁOJEWSKA J., KOŁODZIEJ A.: Novel intense metallicmonolith for automotive applications: Experimental versus numerical studies. Comptes Rendus Chimie, 18, 2015, s. 1030-1035
 • KRYCA J., PIĄTEK M., GANCARCZYK A., IWANISZYN M., JODŁOWSKI P., ŁOJEWSKA J., KOŁODZIEJ A.: Selektywna katalityczna redukcja tlenków azotu na katalizatorze zoelitowym osadzonym na pianie metalowej, Przemysł Chemiczny, 9, 2015, s. 1602-1604
 • GANCARCZYK A., PIĄTEK M., IWANISZYN M., KRYCA J., LESZCZYŃSKI B., ŁOJEWSKA J., KOŁODZIEJ A.: Struktura, wytwarzanie i zastosowanie pian stałych, Przemysł Chemiczny, 10, 2015, s. 1821-1824
 • DYGA R., WITCZAK S., GANCARCZYK A., PIĄTEK M., JAROSZYŃSKi M., ŁOJEWSKA J., KOŁODZIEJ A.: Piany metalowe jako alternatywny nośnik katalizatora w silnie egzotermicznych procesach utleniania katalitycznego, Przemysł Chemiczny, 10, 2015, s. 1825-1827
 • KRYCA J., JODŁOWSKI P. J., IWANISZYN M., GIL B., SITARZ M., KOŁODZIEJ A., ŁOJEWSKA T., ŁOJEWSKA J.: Cu SSZ-13 zeolite catalyst on metallic foam support for SCR of NOx with ammonia: catalyst layering and characterisation of active sites, Catalysis Today, DOI: 10.1016/j.cattod.2015.12.018
 • GRZESZCZYK S., Betony nowej generacji z proszków reaktywnych, Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, Vol. LXIV, Nr 3, 2015, s. 103-111
 • JUROWSKI K.: Wpływ wymiarów próbki na wynik badania modułu Younga z wykorzystaniem analizy modalnej, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Mechanika z.105, Nr 354 (2015), s. 85-86
 • KALETA A.: Beton wysokowartościowy - projektowanie ze względu na wymagania, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Mechanika z.105, Nr 354 (2015), s. 87-88

 

Kontakt

Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych
Wydział Budownictwa i Architektury

ul. Katowicka 48
46-051 Opole

Sekretariat
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 77 449 8595

 

Laboratorium

 

Please publish modules in offcanvas position.