Kontakt


Kierownik Katedry

prof. dr hab. Stefania Grzeszczyk
KATEDRA INZYNIERII MATERIALÓW BUDOWLANYCH
WYDZIAL BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
POLITECHNIKA OPOLSKA
ul. Katowicka 48
45-061 Opole
e-mail: s.grzeszczyk@po.opole.pl

Sekretariat Katedry

mgr inz. Marlena Swital
mgr Malgorzata Mazurewicz-Szwedowska
tel. (+48 77) 449 85 95
e-mail: kimb@po.opole.pl

Laboratorium Materialów Budowlanych

dr hab. Elzbieta Janowska-Renkas, prof. PO
tel. (+48 77) 4498596
e-mail: kimb@po.opole.pl